IX. VÁSÁRHELYI FORGATAG

 

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 2022-ben is a Vásárhelyi Forgatag partnerintézményeként járul hozzá a várost kiszínező rendezvény műsorkínálatának bővítéséhez.

Ennek jegyében a IX. Vásárhelyi Forgatag keretében a következő rendezvényekre kerül sor a Nemzeti Színház Nagytermében:

Augusztus 25., csütörtök

– 16:00 és 20:00 óra – Magyar Állami Népi Együttes, Hagyományok Háza – Idesereglik, ami tovatűnt – Óda az énekes madárhoz – táncszínjáték

Tamási Áron Énekes madár című színműve nyomán írta: Kutszegi Csaba

Vajon kik azok a fiatal nők és férfiak, akiket a Magyar Állami Népi Együttes Idesereglik, ami tovatűnt – Óda az énekes madárhoz előadásán a színpadon láthatunk? Honnan jöttek, hová tartanak, miért visel közülük néhány hátizsákot?

Tulajdonképpen könnyű a válasz: a Tisztelt Néző olyan kitűnő, sokoldalú előadóművészeket láthat, akik rajongva szeretik a folklórt, miközben a mában élnek, és művészetükkel a ma emberét akarják megszólítani. Nincs ebben ellentmondás, mert az autentikus néptáncok, a népzene, a dalok, a Tamási-szövegek olyan emberi érzéseket közvetítenek, amelyek soha nem kopnak ki a divatból, még akkor sem, ha azokat folyamatosan változó élethelyzetek váltják ki. E változások ugyanis leginkább csak felszínváltozások, melyek közepette a folklór az emberi lélek mélyére hatol, és mindemellett képes a múlt mélységes mély kútjából és az aktuális kor megkívánta új formákból folyamatosan újrateremteni magát.

A hátizsák és a tornacipő a ma népviselete: leginkább gyalog járó, kíváncsi, nyitott, érdeklődő (fiatal) emberek hordják. Az Idesereglik, ami tovatűnt – Óda az énekes madárhoz Tamási Áron eredeti műve nyomán készült (nép)zenés-(nép)táncos színházi feldolgozásában az autentikus folklór – újszerűen, szokatlanul – kortársszínházi játékstílussal kerül szerves egységbe. Az így létrejött komplex színpadi nyelvezetben magától értetődő természetességgel mutatkozik meg az élő folklór örök aktualitása. A ma játszódó történetben kihűlt kapcsolatban kínlódik két negyven felé közeledő pár. A nők, Eszter és Regina már szeretnének megállapodni; a férfiak, Lukács és Máté „életkezdési dilemmában” őrlődnek: halogatják a családalapítást, mert előbb stabil egzisztenciát akarnak teremteni. A párkapcsolati válságban a nők elvarjúsodnak, a férfiak a pohár felé nyúlnak, és élvezetek hajszolásáról ábrándoznak. Mindkét párnak két tizenéves fiataltól kell megtanulnia, hogy az embert boldoggá csakis az őszinte, tiszta szerelem teszi, és csak az adhat az életkezdéshez elegendő bátorságot.

Zeneszerző: Pál István Szalonna

Koreográfusasszisztensek: Módosné Almási Berta, Bacsó Lilla, Farkas Fanni

Koreográfusok: Darabos Péter, Mihályi Gábor, Módos Máté, ifj. Zsuráfszky Zoltán

Látvány: Árvai György

Jelmez: Szűcs Edit

Fény: Fodor Zoltán

Hang: Szabó Péter

Video animáció: Korai Zsolt

Színészmesterség: Csábi Anna

A rendező munkatársa: Kutszegi Csaba

Rendező-koreográfus: Mihályi Gábor

Előadja: a Magyar Állami Népi Együttes tánckara és zenekara

 

Az előadáson idézetek hangzanak el József Attila, Juhász Gyula, Petőfi Sándor, William Shakespeare és Weöres Sándor írásaiból és egy jakut hősi énekből.

 

Főszereplők:

Gondos Eszter, nő, negyvenfelé – Borbély Beatrix

Gondos Regina, nő, negyvenfelé – Hetényi-Kulcsár Klára

Gondos Magdolna, tizenéves lány – Aranyos Norina

Bakk Lukács, férfi, negyvenfelé – Kiss Balázs

Préda Máté, férfi, negyvenfelé – Farkas Máté

Kömény Móka, tizenéves fiú – Szabó Zsombor

Kömény Ignácné, Móka anyja – Farkas Fanni

Pap – Pálffy Zoárd

Boszorkány – Jávor Katalin

Kikiáltók – Szűcs Gábor

 

Zenekarvezető: Radics Ferenc

Tánckarvezető: Ágfalvi György

Tánckari asszisztensek: Borbély Beatrix, Jávor Katalin, Farkas Máté, ifj. Zsuráfszky Zoltán

Műszaki vezető: Papp Kornél

Művészeti vezető: Pál István Szalonna

Együttesvezető: Mihályi Gábor

 

Augusztus 27., szombat

– 20:00 óra – Komáromi Jókai Színház – Örkény István: Tóték

Örkény István Tóték című tragikomédiája az 1967-es Thália Színházbeli bemutató óta a legnépszerűbb magyar drámák egyike. Hatalmas sikerrel játszották szerte a világon, Párizstól Washingtonig, Berlintől Moszkván át Japánig, Fábry Zoltán pedig kiváló filmet készített belőle, Isten hozta őrnagy úr címmel. A frontról egészségügyi szabadságra a hátországba érkező Őrnagy beköltözik az a fiukért rettegő Tóték életébe. A család protekció reményében vállalja megaláztatások véget nem érő sorát. A kétféle trauma sérültjét – az Őrnagyot és Tótot – egy világ választja el egymástól: társadalmi helyzetük, neveltetésük, lelki alkatuk és családi állapotuk. De van a létnek egy, az adott történelmi szituációban meghatározó szférája, ahol ez a két férfi találkozik. És ez nem más, mint a félelem. Félni és félteni sokféleképpen lehet: az Őrnagy hisztérikus, patologikus rettegése parancsoló terrorban nyilvánul meg, Tóté pedig az alkalmazkodás és az engedelmesség síkján. Ez az ellentét magában foglalja kapcsolatuk lényegét. Kettőjük minden darabbeli megnyilvánulása egymást feltételezi. Az Őrnagy csak akkor szerezhet érvényt saját esztelen akaratának, ha van, aki aláveti magát annak, amit ő követel. És minél esztelenebb a parancs, annál alázatosabbnak kell lennie annak, aki teljesíti. Jelenetről jelenetre követhető, hogyan torzulnak el az Őrnagynak a vendéglátóival szemben támasztott elvárásai, hogyan követeli tőlük egyre elszántabban és egyre értelmetlenebbül saját normáik, sőt életük feladását.

Szereposztás:

ŐRNAGY – Oszlík Péter m. v.

TÓT – Gáspárik Attila m. v.

TÓTNÉ – Molnár Xénia

ÁGIKA – Hostomský Fanni

POSTÁS – Fabó Tibor (Jászai Mari-díjas)

CIPRIÁNI – Matusek Attila

TOMAJI PLÉBÁNOS – Olasz István

GIZI GÉZÁNÉ – Holocsy Krisztina

 

Díszlettervező: Horesnyi Balázs m. v.

Jelmeztervező: Papp Janó m. v.

A rendező asszisztense: Balaskó Edit

Rendező: Béres Attila m. v.

 

Az előadás időtartama: 2 óra 48 perc (egy 20 perces szünettel)

 

A vendégelőadásokra jegyeket online a Biletmaster oldalán lehet vásárolni  illetve augusztus 16-tól kezdődően személyesen a Színház nagytermi jegypénztárában, hétköznapokon 12 és 17 óra között (telefonszám: 0365 806 865), valamint a helyszínen előadás előtt egy órával.

További részletekért kövessék a Tompa Miklós Társulat és a Vásárhelyi Forgatag Facebook oldalát.