Szálkák
Rendező:
Kincses Elemér
  • Szálkák
  • Műfaj: one man show
  • Helyszín: Underground Terem
  • Bemutató: 2015. április 18., 18:00
  • Időtartam: szünet nélkül.
  • Színpadi adaptáció: Kilyén Ilka
  • Térelrendezés: Szabó Annamária

Mellettünk élnek, szinte a kisemmizettség állapotában. A kisebbség kisebbsége. Oly sok rosszat és kevés jót tudunk róluk. Évszázadok óta megmaradtak olyannak, amilyenek őshazájukban voltak. Marosvásárhely Fekete Márciusában (1990. március 19-20.) mellénk, a kevesebbek, a fegyvertelenek, a kiszolgáltatottak mellé álltak, vállalva a büntetést, ami nem is maradt el. Miért? Milyenek, hogyan éreznek, hogyan dolgozzák fel a fájdalmaikat, megaláztatásaikat? Különböznek tőlünk, vagy inkább hasonlítanak ránk?

Sem megoldást nem kínál a műsor, sem válaszokat nem fogalmaz meg. Pusztán csak felmutat egy asszonyi életet, az emlékezés megszépítő, enyhítő partjai között. Hat gyermekéből egynek menekülnie kellett 1990 márciusa után, négy lányát „ellopták a fények”, nem látja őket, a kisebbik, még mellette élő lánya, nem szívesen vállalja a cigányság stigmáját, de a „ gádzsók” törvényeit sem tartja be. Bár mindketten kínlódnak az élettel, ha énekelhetnek, táncolhatnak, minden bajukat feledik.
A legmélyebb szomorúságból képesek szárnyaló vidámságba átcsapni, hiszen az éneknek és a táncnak náluk kultikus jellege van az ég ajándékának tekintik. A cigány népköltészetből, magyarul író cigány írók muveiből és az e témával foglalkozó nagy magyar írók (Illyés Gyula, Babits Mihály, Kányádi Sándor) alkotásaiból össze állított műsorban, eredeti Nyárád-menti és őrkői cigánydalok hangzanak el.

Szereposztás
Sajtóvisszhang

Az összeállítással az alkotók a mellettünk élő cigányság és a gazdag magyar nyelvű cigány irodalom jobb megismerését szeretnék szolgálni.

Az előadás irodalmi anyagát Kilyén Ilka művésznő állította össze elsősorban cigány népköltési anyagból, erdélyi cigánydalokból és Babits Mihály, Illyés Gyula, Kányádi Sándor valamint Bari Károly, Choli Daróczi József, Kovács József, Osztojkán Béla, Rostás-Farkas György és Szepesi József műveiből.

A cigány tematikát feldolgozó előadás nem előzmények nélküli a Tompa Miklós Társulat repertoárjában, ugyanis 1994-ben Kilyén Ilka művésznő már bemutatott egy válogatást a cigány népköltészetből és irodalomból VIRÁGZIK SZÁMBBAN AZ ÁTOK címmel. Egy akkori méltatás a következőképpen vélekedett a produkcióról: “Nem is annyira összeállítást, sokkal inkább monodrámát láthatott a közönség. Vagy talán egy láttatva, csupán egyetlen személyben megjelenő évezredes etnikum tragédiát. (…) Mert nézőit az első percekben hatalmába keríti: egy könnyedén induló pillanatot hirtelen tör meg a tragikum sokkjával; majd megnyugodni enged ugyan egy röpke helyzetjátékkal ám újra fájdalom és újra az ének.”  – Tamási Orosz János, Új Magyarország, Budapest