Prelucrarea datelor

Teatrul Național Târgu-Mureș prelucrează doar datele cu caracter personal care sunt absolut necesare pentru prestarea serviciilor de către Teatru. Temeiul prelucrării de date cu caracter personal este consimțământul vizitatorilor site-ului, respectiv îndeplinirea obligațiilor legale de către Teatru.

Politica privind datele cu caracter personal are la bază cadrul legislativ stabilit prin Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare ”Regulamentul”).

Colectarea datelor cu caracter personal
Teatrul Național Târgu Mureș, prelucrează date cu caracter personal în temeiul:
• dispozițiilor legale privind raporturile de muncă;
• dispozițiilor legale privind contractele cu colaboratorii;
• dispozițiilor legale privind siguranța și securitatea publică;
• consimțământului liber, informat și expres exprimat;
• interesului legitim aparținând Teatrului Național Târgu Mureș care derivă din natura obiectului de activitate

În funcție de modul în care interacționați cu instituția noastră, vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal:
• Nume şi prenume;
• Adresa de e-mail;
• Gen;
• Adresa;
• Număr de telefon;
• Zi de naștere;
• ID-ul, numele de utilizator și parola;
• Descrierea sau preferințele personale;
• Datele cu care va conectați pe site-urile de socializare (daca impărtășiți aceste date personale cu noi)

Teatrul poate apela la terți pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, însă numai în condițiile în care practicile terților de prelucrarea și securizare a datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea prevederilor legale în materie.

Cu ocazia achiziționării biletelor online pentru spectacolele organizate de către Teatru este necesară colectarea datelor cu caracter personal ale clienților (nume, număr de telefon, adresă e-mail, adresă de domiciliu). Persoana care prelucrează datele: Biletmaster S.R.L. (Cluj-Napoca, Piaţa Unirii nr. 10/6, Nr. Reg. Com. J12/174/2015).

Termenul în care se prelucrează datele: până la retragerea consimțământului de către vizitatorul site-ului.

Teatrul utilizează cookie-uri pe paginile www.nemzetiszinhaz.ro și www.teatrunational.ro în vederea îmbunătățirii experienței vizitatorilor și pentru monitorizarea anonimă a funcționării site-ului.
Datele operatorului:
Denumire: Teatrul Național Târgu-Mureș
Cod fiscal: 4322874
Sediu: 540034 Târgu-Mureș, piața Teatrului nr. 1, jud. Mureș, România
Telefon: +40 365 806 862
E-mail: secretariat@teatrunational.ro